(1) Zaczynamy.

Proponuję na początku zastanowić się po co państwa wprowadzają konstytucję.

A może zacząć jeszcze bardziej od pieca?

Na początek ustalmy parę definicji abyśmy rozmawiając wiedzieli o czym mówimy. Chodzi o to żeby uzgodnić wspólną bazę pojęciową.

Proponuję na początek zdefiniować:

 1. naród
 2. państwo
 3. władza
 4. ustrój
 5. prawo naturalne

Jak to zrobimy wówczas można wspólnie zastanowić się nad resztą.

Przytoczę definicje które uważam za dobre i prawdziwe, ale trochę potem. Nie chcę nic sugerować więc czekam na komentarze.

///////////////////////////

Podsumowanie

Naród
wspólnota ludzi dzieląca w sposób trwały miejsce zamieszkiwania, język, obyczaj, krew, wiarę i kulturę, które są wartościami budującymi tożsamość poprzez dzieje. Naród jest zorganizowany politycznie to znaczy potrafi wyłonić elity które działają państwowotwórczo i w interesie narodu.

Państwo
Terytorium, ludność, władza która sprawuję rządy w imieniu ludności i dla jej dobra (definicja pozytywna)

Władza
Aparat przymusu na który ludność godzi się w celu zrealizowaniu spraw które sama nie jest w stanie rozwiązać.

Ustrój
Sposób sprawowania władzy
– monarchia – król jest suwerenem
– republika – naród jest suwerenem (różne sposoby wyłaniania i sprawowania władzy)

Prawa naturalne (Boskie)
Prawa przynależne człowiekowi wynikające z jego natury
– do życia
– do wolności (wolna wola)
– do własności

reszta praw wynika z tych podstawowych które nie mogą być głosowane

52 odpowiedzi do “(1) Zaczynamy.”

 1. zacznijmy więc od narodu:
  wspólnota ludzi dzieląca w sposób trwały miejsce zamieszkiwania, język, obyczaj, krew, wiarę i kulturę,
  które są wartościami budującymi tożsamość poprzez dzieje.
  umożliwiają generowanie symboli wywołujących w całej wspólnocie określone uczucia pozwalające członkom wspólnoty poświęcać indywidualny interes interesowi całego narodu.
  stuktura narodu może być różna w zależności od systemu wartości przyjętego przez ludzi utożsamiających się z nim.

 2. @nohood
  trzeba dodać jeszcze jeden bardzo ważny element.

  Jest to wspólnota o cechach które wymieniłeś, która potrafi wyłonić elity, które działają państwowotwórczo i w interesie narodu.

 3. @kalimero15

  … dla dobra powszechnego , ugruntowania wolności, ocalenia ojczyzny i jej granic …

  W dyskusji na Konstytucję 3 Maja też spojrzeć.

 4. Państwo.

  Zorganizowana forma społeczeństwa zamieszkującego dane terytorium. Posiada własny system prawny i jest uznawane przez inne w podobny sposób zorganizowane społeczności.
  Nie musi w całości pokrywać się z narodem, obywatelami państwa mogą być ludzie różnych narodowości.
  Związana jest ściśle z terenem, nad którym rozpościera swoją
  władzę.
  Dawniej królestwo był równoznaczne z państwem.
  Wcześniej imperium Romanum, miasta – państwa w Grecji.
  W skrócie, państwo to:

  terytorium
  mieszkańcy
  władza

 5. @ebns24

  Też tak rozumiem państwo

  terytorium, ludność która je zamieszkuje i władza, która sprawuje nad nim rządy i reprezentuje ich interesy.

 6. Piko

  Terytorium i mieszkańcy to są stałe, zazwyczaj.

  Zmienna jest władza i sposób sprawowania przez nią rządów nad mieszkańcami.
  I tu mamy republiki, królestwa, państwa totalitarne, demokratyczne itp.

 7. piko:
  no tak, ale to już zasygnalizowałem w strukturze narodu.
  pojęcie elity wiąże się jak rozumiem z systemem rządów, czy systemem władzy i jest jedną z możliwości.
  platon rozumiał ten system jako arystokrację, czyli rządy najlepszych.
  przy czym warto się zastanowić nad kryteriami lepsiejszości…
  i tu mamy różne podejścia oraz system hierarchiczny mniej lub bardziej oraz narzędzia zapewniania „lepsiejszości…” poprzez pokolenia.

 8. @ebns24

  Pomalutku, nie mieszaj państwa jako takiego z ustrojem. To jest kolejny punkt.

  Sprawa definicji państwa jest nieostra, na przykład:
  – w czasie II WŚ Polska nie skapitulowała – kapitulację podpisywały kolejne zgrupowania wojskowe. Władza była poza krajem, ludność była, nie było terytorium. W kontaktach międzynarodowych do pewnego momentu rząd londyński reprezentował interesy obywateli polskich, ale chyba nie można powiedzieć, że interesy państwa polskiego.

  – kolei PRL była jakąś hybrydą, ponieważ miała terytorium z ludnością, natomiast władza nie została suwerennie wybrana przez obywateli. W późniejszych etapach nawet jak została wybrana (w koślawy sposób), to nie reprezentowała wyłącznie interesów ludności zamieszkującej terytorium. Pomimo tego defektu Polska była uznawana jako państwo w kontaktach międzynarodowych.

  Zostańmy przy definicji jaką wymieniliśmy.

 9. ja bym zaczął od określenia podmiotu prawa oraz źródła z jakiego wywodzi on swoją moc prawodawczą.

 10. @nohood

  wydaje mi się że jeżeli elita ma działać państwowotwórczo w interesie narodu to jest to wystarczające.

  Należy oczywiście określić co to znaczy „działać państwowotwórczo w interesie narodu”.

  Według mnie można to prosto określić:
  – działanie państwowotwórcze – tworzenie aparatu państwowego, którego celem jest sprawne administrowanie krajem przy zachowaniu maksymalnych swobód działania obywateli.
  – działanie w interesie narodowym – stworzyłem opisową definicję na swój użytek ale chyba dobra
  działania władz i zbiorowości, które wywołują następujące skutki: żeby inne nacje zazdrościły nam kraju, żeby chcieli się sprowadzić do nas, żeby Polak/Polska było synonimem zadowolenia, dobrobytu i rozwoju, żeby władza nie kojarzyła się tylko z przymusem ale głównie ze sprawiedliwością a kraj z miejscem gdzie warto żyć, pracować, mieć dzieci i się zestarzeć.

 11. poczekajcie… nie można zaczynać od pojęć dalszych.
  jeśli konstytucja jest głosem wspólnoty, to musi wydobywać się z serca w pierwszej osobie liczby mnogiej. na poziomie niepodważalnym.

  zatem najpierw musimy ustalić kim właściwie jesteśmy…
  kim jesteśmy jako polacy.

 12. @nohood 19:44

  Konstytucja US została napisana przez kilku mądrych facetów a nie przez „wspólnotę”. Duża zbiorowość nic sensownego nie wymyśli. Generalne chce żeby było fajnie. Nie jest w stanie ocenić konsekwencji konkretnych zapisów.

  Nowa konstytucja musi być stworzona przez ludzi spoza obecnego układu politycznego. Jeżeli tego warunku nie będzie to znowu powstanie koszmarek z czymś na wzór art.2. obecnej konstytucji.

 13. piko:
  rolą mądrych facetów jest zwerbalizowanie odczuć całej reszty.
  zatem u początku musi stać samoświadomość i samookreślenie zawarte w słowach, które obudzą wewnętrzne struny u pozostałych.
  czas elit minął. elity współczesne zdegenerowały się w pysze i hedonizmie. ich dążenia są krótkowzroczne- władza i wygoda-
  a o przyszłych nic jeszcze nie wiemy.

  konstytucja powinna mieć u podstaw umiłowanie. tylko wtedy będzie prawdziwa. pozostaje pytanie- umiłowanie czego?
  kwestie polityczno-prawne uważam za wtórne.
  ważna jest preambuła. z niej wszystko wynika:

  – kim jesteśmy
  -w imię Kogo\czego przemawiamy
  -co jest dla nas najważniejsze

  problem z mądrymi facetami był taki, że pisząc konstytucję zawdzięczali swój dobrobyt niewolnikom….

 14. All
  Proponuję póki co określić co rozumiemy przez władzę i ustrój.

  Ja przez władzę rozumiem aparat przymusu na który ludność godzi się dobrowolnie w celu zrealizowaniu spraw które sama nie jest w stanie rozwiązać.

  Ustrój – forma sprawowania władzy
  – monarchia
  – republika

 15. @nohood

  Odniesienie do wartości bezwzględnych według mnie jest konieczne. Może to być zawarte w konstytucji.

  Czy Preambuła jest potrzebna? Nie mam wyrobionej opinii. Ale
  Węgierska preambuła podoba mi się.

  -co jest dla nas najważniejsze

  Konstytucja powinna
  – gwarantować obywatelom maksymalny zakres wolności.
  – chronić prawa naturalne przynależne człowiekowi
  – gwarantować prawa obywatelskie określone w ustawach

 16. władza jest formą mocy, czyli możliwością działania wynikającą z przyzwolenia własnego
  za zgodą, lub wbrew zgodzie innych, których te działania dotyczą.
  gdy jest uzyskana w wyniku konsensusu- wzajemnej zgody wtedy jest sprawiedliwa, gdy wbrew woli, wtedy jest uzurpacją i przemocą.

  ustrój to rodzaj organizacji zapewniający podtrzymanie władzy na określonych zasadach. zazwyczaj mówi się o ustroju politycznym. polityka jest niczym innym jak sposobem zabiegania o dobro wspólne. czyli znowu wracamy do początku:
  czyje dobro?

 17. Nohood

  Trochę za szybko, Twoim zdaniem lecimy :))

  Preambuła jest ważna. Określenie, jak rozumiem: MY NARÓD itd.
  jest tą podstawą, od której zaczynamy.

  Naród, podobnie jak państwo, też jest określeniem nie ostrym.
  No bo niby kim są Polacy? Od kiedy jesteśmy Polakami?
  Większość nie ma z tym problemu, bo od zawsze.
  Ale są tu przecież mieszkańcy, którzy przybyli pokolenie lub dwa temu i co z nimi? Polacy czy nie?
  Żydzi to rozwiązali w ten sposób, że Żydem jest ten, kto przyjmie ich religię.
  Analogicznie Polakiem może być ten, kto za swoją uważa naszą tradycję, kulturę, nasze potrzeby, dobro wspólnoty. Identyfikuje się z polskością.
  A co z tymi, którzy polskość uważają za nienormalność? Polacy czy już nie?

  Amerykanie jakoś to rozwiązali, bo przecież mieli do czynienia z ludnością bardzo etnicznie nie jednakową. Uznali za naród ludzi zamieszkujących państwo.
  A więc naród i państwo jakoś się przenikają.
  A co z diasporą? Przecież Polonia to Polacy, choć mieszkają w innym państwie.

  No i namieszałam, bo definicje niby właściwe, ale nie wyczerpują wszystkich sytuacji.

  Określmy najpierw co to znaczy: My naród.

  Potem zajmiemy się fundamentem, na którym opieramy nasze prawo.
  Bo państwo prawa brzmi ładnie, ale jakiego prawa?
  W hitlerowskich Niemczech czy stalinowskiej Rosji też obowiązywało prawo.

 18. preambuła jest konieczna.
  węgrzy to mądry naród.
  ciekawe jest, że królowa jadwiga była węgierką.
  ostatnio słyszałem od prof. andrzeja nowaka, że być może chrystianizacja litwy jest największym cywilizacyjnym osiągnięciem w dziejach polski. w sensie naszego wkładu w rozwój innych narodów.
  to taka dygresja na marginesie…


  Konstytucja powinna
  – gwarantować obywatelom maksymalny zakres wolności.
  – chronić prawa naturalne przynależne człowiekowi
  – gwarantować prawa obywatelskie określone w ustawach

  1. konstytucja powinna być wyrazicielem wolności
  2. jak najbardziej, ale konstytucja powinna odwoływać się do źródła tych praw. i tu pytanie kto je określa? skąd bierzemy źródło prawa naturalnego? moim zdaniem od Boga. człowiek nie może stać nad człowiekiem.
  3. obywatel… osiągnięcia rewolucji francuskiej. tylko jako fikcja konieczna dla funkcjonowania w układzie międzynarodowym(kolejny rodzaj przymusu). polak i tyle. polak mi wystarczy. to czy rządzący uznają mnie za obywatela swojego porządku jest dla mnie drugorzędną kwestią. tym bardziej, że obecny porządek jest nam narzucony i wg. mnie mamy obowiązek wyrażać sprzeciw wobec tych ustaw, które w nas uderzają.
  inaczej mówiąc uważam, że ustrój polityczny w polsce jest niesprawiedliwy i niereprezentatywny dla narodu polskiego dlatego należy go zmienić…

 19. Piko

  Zwróciłeś uwagę, na sytuację Polski w czasie wojny. Nie było państwa polskiego w powyższym rozumieniu.

  Na terenach przedwojennego polskiego państwa władzę objęli Niemcy i Rosjanie. Mieli terytorium i władzę a ludność mordowali. Trudno mówić więc o państwie polskim.

  Instytucja Państwa Podziemnego była powołana do walki
  z najeźdźcami i obrony obywateli państwa przedwojennego, wszystkich, w tym również Żydów (słynna „Żegota”).

  W tym kontekście definicja : polskie obozy śmierci,
  powinna być z automatu ścigana prawnie, jako szkalująca celowo Polaków lub świadcząca o niezwykłej ignorancji piszących. Niech płacą za swą nikczemność lub głupotę.
  Jesteśmy tu zbyt miłosierni. Żadne poważne państwo nie pozwoliłoby na to.
  Trochę offtop, ale tak przy okazji tych rozważań.

 20. ewo poruszyłaś wiele podstawowych spraw i podzielam wszystkie z postawionych prze ciebie pytań.
  co do tego kim jesteśmy: nurtuje mnie to pytanie od lat.
  kiedyś, gdy żył jeszcze jan paweł II starałem się na nie odpowiedzieć i doszedłem do wniosku, że warto jest wsłuchać się w głos naszych autorytetów.
  osobiście uważam, że polakami są ci, którzy podzielają kanon polskich wartości.
  trywializując: Bóg, honor, ojczyzna.
  zatem mamy kolejne pojęcie- ojczyzny, które jest ważniejsze niż państwo, ponieważ pozwala podtrzymać wartości nawet gdy państwa nie ma, lub jest fikcją potrzebną dla realizacji obcej polityki.

 21. Zgadzam się, że preambuła jest ważna, bo właściwie określa już konstytucję. Reszta jest uszczegółowieniem i konsekwencją preambuły.
  Z niej wynikać ma również fundament dla prawa.

  My od wieków jesteśmy katolikami. Dzisiaj większość też tak siebie definiuje, a więc dość naturalne jest, że nasze prawo powinniśmy oprzeć na Dekalogu.
  Ono jednak musi uwzględniać osoby niewierzące, dając im prawo do decydowania o swoim życiu ( np. śluby cywilne).

 22. ebns:
  dla nas katolików jak rozumiem inni ludzie są braćmi i dziećmi Boga w stopniu takim samym jak my. zatem z chrześcijaństwa wprost wynika równy status ludzi.
  jednocześnie prawo powinno wymieniać te systemy wierzeń, które w przebiegu naszych doświadczeń ujawniły się jako zbrodnicze i jednoznacznie ich zakazać.

 23. Rzeczywiście, mamy jeszcze Ojczyznę :).

  Ale czy to pojęcie, obejmujące tak wiele, bo naszą historię, tradycję, kulturę, język, wiarę, ziemię, podobny system wartości, również naród i państwo jest dla wszystkich tak samo ważne?

  Wielu wystarcza dobrze funkcjonujące państwo, dające bezpieczeństwo i dobrobyt.
  Dla nich odniesienie do wartości „Bóg, honor, Ojczyzna” , będzie zbytkiem.
  I tu dochodzimy do tego co napisał Piko. Konstytucję powinny napisać patriotyczne elity, sól tej ziemi. Bez tych elit już by nas nie było. I dzisiaj też mają nadawać ton naszemu życiu.
  A potem przekonać do tego resztę, tę bardziej konsumpcyjną i zmanipulowaną, wyzutą z prawdziwej polskości.

 24. ebns:
  no tak. i mam nadzieję, że te wartości przemówią.
  dobrobyt jest pochodną.
  jeśli ludzie żyją w zgodzie(podzielają wartości) wszystko jest dużo prostsze.
  łatwiej się dzielić i łatwiej dawać odpór przeciwnościom.
  jak w dobrej rodzinie…

 25. Nohood

  Znalazłam projekt preambuły napisany przez blogera salonu chyba Waldemara.M. Tego blogu już nie ma, ale ja to archizowałam.
  Jedna jest jego, a druga moja.

  PREAMBUŁA

  W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny – Polski
  mając możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

  my, Naród Polski – wszyscy Polacy,

  zarówno wierzący w Boga
  będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,
  jak i nie podzielający tej wiary,
  a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,
  równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,

  wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

  nawiązując do najlepszych tradycji będących fundamentalnymi wartościami,
  założonymi na poziomie genetycznym nacji,
  zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

  złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
  świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

  pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,
  pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,
  w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

  ustanawiamy Konstytucję Polski

  jako prawa podstawowe dla państwa, obywatela i człowieka
  oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

  Wszystkich, którzy dla dobra Polski tę Konstytucję będą stosowali,
  wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,
  jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, pamiętając wszakże, że
  prawa jednych kończą się tam, gdzie mogą być naruszone prawa drugich,
  a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę naszej Ojczyzny – Polski.

  A to moja, krótsza.

  My, Naród Polski – wszyscy Polacy,
  równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski,
  wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,
  złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,
  świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,
  w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

  ustanawiamy Konstytucję Polski

  jako prawa podstawowe dla państwa, obywatela i człowieka
  wywodzące się z wartości chrześcijańskich i uniwersalnych,
  oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

 26. sprawa obywatelstwa jest chyba dość klarowna:
  – z urodzenia: prawo ziemi, prawo krwi
  – z nadania (prezydent, zielona karta itp.)

 27. kiedy chcę coś poważnie powiedzieć szukam pojęć podstawowych i z nich wywodzę kolejne sprawy.
  czyli granice,genezę, właściwości i przemiany…

  u początków stworzenia jest Bóg- mamy na to dowody w sensie ścisłym.
  nazywamy te dowody znakami cudów oraz objawień.
  do tej pory ludzki intelekt nie potrafi poradzić sobie z faktem, że kiedy dzieją się cuda, prawa naturalne ulegają zawieszeniu. zatem można je zakwestionować i zazwyczaj dzieje się to w obliczu świętości.
  co z tego wynika?
  ano to, że tzw prawa natury nie są stałe, zatem nie mogą być także źródłem stałego prawa dla człowieka.
  w kulturze zachodniej wpływowe teoria pojawiające się od renesansu, przez reformację, oświecenie, aż do czasów współczesnych dążą do wmówienia ludziom, że ich prawa mają źródło w stworzeniu lub abstrakcjach jak statystyka.

  z realności ducha doskonale zdawali sobie sprawę nasi przodkowie, oraz ci współcześni, którzy zwracają swoje prośby do Boga, nie zaś do instytucji państwa… i doświadczają odpowiedzi.
  jedną z ważniejszych odpowiedzi daną naszym słabościom było prawo ukazane mojżeszowi.
  prawo potwierdzone przez dramat miłości Boga do człowieka, który w postaci Chrystusa jest dla nas największym znakiem.
  kochaj Boga, szanuj człowieka- z tego wywodzi się dobre życie. cała reszta jest wymysłem gryzipiórków…
  prawo Boga zostało dane wszystkim ludziom, bez względu na przynależność.

  naród. istnienie narodów jest częścią planu stworzenia, zatem znowu- narodu nie może stworzyć, wymyślić żaden człowiek.
  dodatkowo wiemy, że rzeczywistość narodu jest fazą przejściową na drodze do Królestwa Bożego.
  po co są narody, jeśli wynika z nich podział?
  dobre pytanie…
  nie wiadomo, albo możemy się domyślać- są efektem pychy jaka towarzyszyła nimrodowi.
  tendencja do kwestionowania obecności Boga jest stałym elementem naszej historii.
  zatem mamy współcześnie powtórkę z rozrywki.
  prowadząc rozważania z powrotem na tory konstytucji.
  konstytucja powinna w preambule zauważać te sprawy aby mieć jakiekolwiek umocowanie w prawdzie.
  powinna wywodzić i uzasadniać swoją moc sprawczą od Woli Boga i wyrażać jej uznanie.

 28. @ebns24 @nohood
  Jak widać nie ma tłumu dyskutujących a szkoda.

  Może krótko podsumuję żeby ustalić to o czym pisałem na początku. Dywagacje o sprawach fundamentalnych przenieśmy do następnej notki. Tak proponuje żeby zachować jakąś dyscyplinę.

  Naród
  wspólnota ludzi dzieląca w sposób trwały miejsce zamieszkiwania, język, obyczaj, krew, wiarę i kulturę, które są wartościami budującymi tożsamość poprzez dzieje. Naród jest zorganizowany politycznie to znaczy potrafi wyłonić elity które działają państwowotwórczo i w interesie narodu.

  Państwo
  Terytorium, ludność, władza która sprawuję rządy w imieniu ludności i dla jej dobra (definicja pozytywna)

  Władza
  Aparat przymusu na który ludność godzi się w celu zrealizowaniu spraw które sama nie jest w stanie rozwiązać.

  Ustrój
  Sposób sprawowania władzy
  – monarchia – król jest suwerenem
  – republika – naród jest suwerenem (różne sposoby wyłaniania i sprawowania władzy)

  Prawo naturalne (Boskie)
  Prawa przynależne człowiekowi wynikające z jego natury
  – do życia
  – do wolności (wolna wola)
  – do własności

  reszta praw wynika z tych podstawowych które nie mogą być głosowane

  Proszę o krótkie uwagi. Jężeli ich nie będzie powyższy tekst wstawię do notki jako akceptowany do dalszych dyskusji.

  ps.
  @nohood czy pod menu „historia” „dokumenty” itd można wstawiać jakieś teksty? Czy nie zburzy to głównej witryny. Jeżeli nie to w dokumentach można by wstawić preambułę węgierską
  http://www.ospn.opole.pl/?p=art&id=480

 29. @piko:
  strona działa niezależnie od pt.
  w panelu możesz zmieniać co chcesz. także dodając linki, czy teksty dokumentów.
  po kliknięciu funkcji >dostosuj<
  w każdej sekcji pojawia się niebieska ikona po kliknięciu na niej masz dostęp do wybranych elementów lub menu. do elementów każdego menu możesz dodawać wpisy, tagi, lub kategorie. oczywiście cały układ jest szkicem. stronkę możesz ukształtować jak chcesz. w razie czego pytaj lorda lub roberta.
  kolejną sprawą jest dodawanie autorów i nadawanie statusu administratora. dodawanie autora odbywa się w tym samym miejscu, co dodawanie notek.
  poza tym w sieci jest cała masa videotutoriali. dasz radę…

 30. co do spraw konstytucji postaram się po powrocie rozesłać potencjalnie zainteresowanym środowiskom namiary na tą stronkę…
  przepraszam, ale muszę jeszcze spakować sporo rzeczy…

  pozdrawiam

  n

 31. Piko.

  Oni tu jakoś nie zaglądają.
  Wstaw więc notkę podsumowującą na PT. Niech się wypowiedzą.

  A potem takie notki, już ściśle określone, ale tylko same notki, bez komentarzy, można by umieszczać w jakimś dziale tu.

 32. Nohood

  To o czym piszesz bardzo porządkuje myślenie. Warto o tym porozmawiać osobno.

 33. @ebns24

  Jest na PT duża ikona z linkiem do tej witryny. Nie widzę żeby dla chcącego był problem z kliknieciem.

  Proponuję temat następnego tekstu:

  Czy konstytucja jest potrzebna? Jeżeli tak to dlaczego?

  We wtorek dam zapowiedź i sam coś skrobnę.

 34. W menu DOKUMENTY jest tekst preambuły węgierskiej konstytucji.

  Proszę do tego działu kopiować na przykład teksty konstytucji innych państw

 35. My Naród Polski – wszyscy Polacy trwale zamieszkujący na terenach/w granicach suwerennej Rzeczpospolitej Polskiej wraz z naszymi rodakami związanymi więzami polskiej wspólnoty narodowej rozsianymi po świecie , dziedzicząc język,obyczaj,krew, wiarę i kulturę stanowimy jeden Naród .
  Wdzięczni naszym przodkom za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami,za wiarę i tradycję zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem ,w poszanowaniu woli przodków i dla dobra przyszłych pokoleń niniejszym określamy prawa i obowiązki Polaka i Państwa Rzeczpospolitej Polski.

  Taki wstęp?/?

 36. @piko
  Zdegustowany jesteś frekwencją.
  Temat jest mało widoczny na PT.
  Może jakiś komunikat wyda Lord.
  Widzę to dopiero dzisiaj.
  Nie wiem kto jest pomysłodawcą, ale pomysł b. dobry.
  Będzie to świetne przygotowanie do referendum w/w Konstytucji.

 37. cd .Państwo
  Państwo Rzeczpospolita Polska jest formą organizacyjną powstałą z woli Narodu i w jego imieniu zabezpiecza suwerenność ,bezpieczeństwo ,reprezentację zewnętrzną i wolności Polaka, jako wartości podstawowe swojego celu kierując się zachowaniem nienaruszalności:

  równości praw i obowiązków Polaka względem Państwa

  prawa do swobód i wolności osobistych w tym wolności wyznania wiary , światopoglądu i form zrzeszania się nie naruszających podstawowych roli Państwa

  równości Polaków wobec stanowionego prawa na terenie/w granicach RP

  uwzględniania wartości prawa naturalnego oraz powszechnego rozumienia rodziny jako przesłanki stanowionych praw w Państwie

  poszanowania suwerenności innych Narodów i ich prawa do samostanowienia zachowując poszanowanie praw każdego człowieka do wolności osobistej .

 38. Dam zajawkę następnego tekstu na PT i nie będę blokował komentarzy.

  Widzę że preambuła cieszy się zainteresowaniem. Przypomnę jak brzmiała preambuła konstytucji marcowej:

  W imię Boga Wszechmogącego!
  My, Naród Polski, dziękując Opatrzności za wyzwolenie nas z półtorawiekowej niewoli, wspominając z wdzięcznością męstwo i wytrwałość ofiarnej walki pokoleń, które najlepsze wysiłki swoje sprawie niepodległości bez przerwy poświęcały, nawiązując do świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 Maja, dobro całej, zjednoczonej i niepodległej Matki-Ojczyzny mając na oku, a pragnąc jej byt niepodległy, potęgę i bezpieczeństwo oraz ład społeczny utwierdzić na wiekuistych zasadach prawa i wolności, pragnąc zarazem zapewnić rozwój wszystkich jej sił moralnych i materialnych dla dobra całej odradzającej się ludzkości, wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej równość, a pracy poszanowanie, należne prawa i szczególną opiekę Państwa zabezpieczyć – tę oto Ustawę Konstytucyjną na Sejmie Ustawodawczym Rzeczypospolitej Polskiej uchwalamy i stanowimy.

 39. cd Państwo
  obowiązku organizacji powszechnego dostępu do edukacji ,kultury , ochrony zdrowia i informacji stosując zasadę zrównoważonego rozwoju w granicach RP

  obowiązku objęcia opieką i pomocą prawną Polaków poza granicami RP narażonych na odpowiedzialność z tytułu wolności osobistych przyjętych w granicach RP

  praw własności osobistych we wszystkich aspektach , ich dowolego dysponowania i rozporządzania przez właściciela ,kiedy nie narusza to podstawowych funkcji Państwa lub nie pochodzi z czynu prawem zabronionego

  prawa do skutecznej obrony własności,zagrożenia życia lub utraty zdrowia ,miru domowego lub prywatności w miejscu zamieszkania lub na terenie przynależnej posesji

  czasowego ograniczenia praw i wolności Polaka związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa i suwerenności RP w określonym czasie i miejscu

  co jeszcze?

 40. @
  lączna propozycja do dyskusji :

  My Naród Polski – wszyscy Polacy trwale zamieszkujący na terenach/w granicach suwerennej Rzeczpospolitej Polskiej wraz z naszymi rodakami związanymi więzami polskiej wspólnoty narodowej rozsianymi po świecie , dziedzicząc język,obyczaj,krew, wiarę i kulturę stanowimy jeden Naród .
  Wdzięczni naszym przodkom za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami,za wiarę i tradycję zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem ,w poszanowaniu woli przodków i dla dobra przyszłych pokoleń niniejszym określamy prawa i obowiązki Polaka i Państwa Rzeczpospolitej Polski.

  Państwo Rzeczpospolita Polska jest formą organizacyjną powstałą z woli Narodu i w jego imieniu zabezpiecza suwerenność ,bezpieczeństwo ,reprezentację zewnętrzną i wolności Polaka, jako wartości podstawowe swojego celu kierując się zachowaniem nienaruszalności:

  równości praw i obowiązków Polaka względem Państwa

  prawa do swobód i wolności osobistych w tym wolności wyznania wiary , światopoglądu i form zrzeszania się nie naruszających podstawowych roli Państwa

  równości Polaków wobec stanowionego prawa na terenie/w granicach RP

  uwzględniania wartości prawa naturalnego oraz powszechnego rozumienia rodziny jako przesłanki stanowionych praw w Państwie

  poszanowania suwerenności innych Narodów i ich prawa do samostanowienia zachowując poszanowanie praw każdego człowieka do wolności osobistej .

  obowiązku organizacji powszechnego dostępu do edukacji ,kultury , ochrony zdrowia i informacji stosując zasadę zrównoważonego rozwoju w granicach RP

  obowiązku objęcia opieką i pomocą prawną Polaków poza granicami RP narażonych na odpowiedzialność z tytułu wolności osobistych przyjętych w granicach RP

  praw własności osobistych we wszystkich aspektach , ich dowolego dysponowania i rozporządzania przez właściciela ,kiedy nie narusza to podstawowych funkcji Państwa lub nie pochodzi z czynu prawem zabronionego

  prawa do skutecznej obrony własności,zagrożenia życia lub utraty zdrowia ,miru domowego lub prywatności w miejscu zamieszkania lub na terenie przynależnej posesji

  czasowego ograniczenia praw i wolności Polaka związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa i suwerenności RP w określonym czasie i miejscu

  coś jeszcze?

 41. @piko
  Tak coś jak preambuła , zebrałem razem wpisy , możesz wykasować wcześniejsze .
  głos w dyskusji i do porawek

Dodaj komentarz